CHOV VČIEL

Nízkonadstavkový úľ Rovnaký rámik v plodisku a medníku. Menšia hmotnosť nadstavkov i plástov. Zámena nadstavkov v trojnadstavkovom plodisku prebieha v rozsahu plodového hniezda a nespôsobuje…

Viac...